Reklamácia/vrátenie tovaru

Postup pri reklamácii tovaru najlacnejsieautoradia.sk
1. Informujte firmu telefonicky alebo emailom.
2. Reklamácie sa zasielajú na reklamačnú adresu MACO AUDIO s.r.o., Horná Tižina 25, 013 06 Terchová.

Tip:
Tovar odporúčame poslať doporučene, zásielky na dobierku nepreberáme.
Reklamačné konanie začína doručením zásielky na poštu.
Zákazník o prijatí, postupe a vybavení reklamácie bude informovaný telefonicky alebo emailom.

Rada:
- Pri odstúpení od zmluvy na našu fakturačnú adresu zasielate:
1. tovar
2. originál doklad o kúpe = faktúra
3. vyplnené odstúpenie od zmluvy

- Pri reklamácii na našu fakturačnú adresu zasielate:
1. tovar
2. kópiu dokladu o kúpe = kópiu faktúry
3. vyplnený reklamačný protokol

Obe zásielky musia obsahovať všetky náležitosti.

FORMULÁR - KLIKNI NA TEXT    Reklamačný protokol www.najlacnejsieautoradia.sk
FORMULÁR - KLIKNI NA TEXT    Formulár na odstúpenie od zmluvy najlacnejsieautoradia.sk
FORMULÁR - KLIKNI NA TEXT    Reklamačný poriadok VUB, a.s.